Mary Anne

Susirinkę MT klasės ir Saviugdos klubo nariai dalijosi prisiminimais, apžvelgė savo veiklą ir nuveiktus darbus, veiklos tęstinumą, pasveikino klubo koordinatorę Aldoną Macionienę per rotacinius rinkimus Vakarinėje VBT išrinktą į tarybą.

Narių nėra daug, tačiau visi džiaugėsi, kad esmė yra ne skaičiuose, o tai, kas slypi už jų: įgyvendinti projektai, sumanymai, komandos darbas bendraminčių būryje, tikslo siekimas ir pasiekti rezultatai. Visi džiaugėsi, kad kartu veikdami, galėjome nuveikti didelius darbus, augome ir tobulėjome kaip asmenybės, stiprinome progimnazijos bendruomenę, aktyviai įsitraukėme į bendrą veiklą mokykloje. Klubo nariams teko būti ir verslininkais, ir lektoriais, ir mokytojais, ir muzikantais, ir aktoriais, ir sportininkais.